diumenge, 28 d’agost de 2005

La Via Làctia és una espiral barrada

De les notícies d’astronomia d’aquest agost la que m’ha semblat més interessant és la que afirma que la nostra galàxia, la Via Làctia, és una espiral barrada, en contra del que es creia fins ara que era una galàxia espiral normal.

Aquests descobriments s’han fet gràcies al telescopi Spitzer que treballa amb infraroig, perquè aquestes longituds d’ona són molt menys sensibles a la pols que ens obscureix la visió del centre de la nostra pròpia galàxia.

Més que afirmacions categòriques, aquests descobriments, són pistes que ens fan pensar una determinada cosa. És obvi que encara no tenim cap foto de la nostra pròpia galàxia des de la distància necessària per veure quina forma té.

I parlant en català d’astronomia, des de primers d’agost que no és accessible el nou web on s’havia de publicar l’Apodcatala (Apod: astronomical photo of the day) ni tampoc l’antic on es publicava. Encara es pot l’error a Google. Esperem que ho arreglin aviat.

Etiquetes: