divendres, 24 de desembre de 2004

TV Catalunya i la innovació

Fa uns dies TV Catalunya ha posat en marxa un nou servei anomenant 3alacarta. Voldria ser positiu en els meus comentaris, tot i que hi trobo moltes deficiències millores a fer.

Sens dubte és un pas endavant que TVC comenci a posar els seus arxius a l’abast de tothom fent servir Internet. És el bon camí. És més difícil d’entendre, però, que per veure els programes disponibles en qualitat “banda ampla” s’hagi de pagar. Potser és un problema, que jo no entenc, d’estratègia del projecte. I és que, en resum, el que ens ofereix 3alacarta és poder veure els programes de TV per Internet, amb menys qualitat, però sense condicionaments horaris.

M’hauria agradat més llegir d’aquesta iniciativa, que TVC posa a l’abast del públic milers de programes de vídeo perquè qui vulgui se'ls pugui baixar, per compartir-los lliurement, i que poden ser editats i modificats, sempre que el seu ús no sigui comercial, per fer d’aquest arxiu combustible per a la creativitat nacional. Permetre a la gent baixar aquests resums, editar-los i incorporar-los dins dels seus treballs creatius. L’èxit d’aquesta iniciativa incrementaria, a més, la demanda d’ordinadors, connexions de banda ampla i programari que permeti aquesta creativitat...

Aquestes paraules anteriors no són meves, alguns ja haureu endevinat que parlo del projecte Creative Archive de la BBC. Hi ha moltes diferències entre els dos projectes, però una de molt important és que, mentre a 3alacarta solament es pot veure el vídeo a la BBC et pots baixar el vídeo al teu ordinador.

Amb uns objectius d’aquesta mena, el directius de la BBC poden posar exemples com aquest: “Imaginem-nos un noi connectat amb banda ampla des de casa seva, l’escola o la biblioteca, per accedir a material de la BBC (que bé quedaria aquí poder posar TVC) que l’ajudaria a fer els treballs escolars i els deures. Se’l baixen i ja poden utilitzar-lo en les seves presentacions lliurament”

Un aspecte que no es acceptable s’hauria de millorar, és la seva implementació tècnica. Únicament és poden veure els videos a 3alacarta si s’empra el navegador d’Internet de Microsoft, Internet Explorer, i no és possible fer-ho amb els navegadors de codi lliure, com Firefox. Sobre aquest tema dels llocs web que no segueixen els estàndards i solament es poden veure amb l’IE de Microsoft, podeu llegir un excel·lent article a Bitassa a lloure, i ha estat comentat a puntbarra i quands.info.

Per una banda, els tribunals de la Unió Europea confirmen la sanció econòmica a Microsoft, per pràctiques monopolístiques i obliguen l’empresa a treure una versió del seu sistema operatiu sense el reproductor multimèdia, Windows Media Player, i per una altra banda, una institució pública ens vol obligar a utilitzar el navegador d’Internet de Microsoft per accedir als seus productes. No s’entén. S’ha de solucionar de manera urgent.

A més a més, aquesta restricció del navegador a utilitzar es incoherent amb les recomanacions que fa la mateixa Generalitat a la pàgina “Llengua catalana. Informàtica i noves tecnologies. Internet” on es recomanen navegadors en català i es diu des d'on baixar-los, i que crec que amb cap d’ells es pot accedir al nou servei de TVC. Es a dir, haurem d’accedir al servei amb un navegador en un altre idioma, no pas en el nostre. Tampoc no podran accedir a 3alacarta els ordinadors de la Generalitat que vagin cap al programaria lliure, un canvi que ja comença aquest gener a la STSI.

En resum, és una bona iniciativa, però hauria de ser més innovadora i ambiciosa: l’objectiu hauria de ser posar el contingut de la CCRTV a l’abast del públic, amb llicències “creative commons” per fomentar la cultura, la creativitat i els serveis d’Internet. I la seva implementació tècnica hauria de ser més rigorosa i complir amb els estàndards de creació de pàgines web, i no afavorir una empresa comercial concreta, en detriment del programari lliure.

Categories: