dijous, 16 de març de 2006

Amazon, solament una llibreria?

Què fa Amazon traient un nou servei d’emmagatzematge? Fins ara crèiem que era una llibreria, o millor, uns grans magatzems, on pots comprar quasi de tot. Els pioners del comerç electrònic ara ofereixen un nou servei, de pagament i adreçat a desenvolupadors, on proporcionen espai en disc, amb alta disponibilitat i baixa latència. Serveis basats en SOAP i Rest. Quina ha de ser la seva infrastructura tecnològica perquè puguin oferir aquests serveis!

No solament és sorprenent. John Battelle afirma que Amazon i Google estan en rumb de col·lisió!