dissabte, 26 de novembre de 2005

La retenció de dades és un problema

La retenció de dades no és la solució!

Els ministres europeus de Justícia i la Comissió Europea volen emmagatzemar tot el tràfic telefònic i d'Internet de 450 milions d'europeus

La retenció de dades és una tècnica invasiva que interfereix amb les vides privades de 450 milions d'europeus. La retenció de dades és una política que expandeix les capacitats de vigilància d'una manera sense precedents.

Ara la indústria discogràfica vol accedir a aquest registre de dades per lluitar contra el que ells anomenen pirateria. És doblement il·lícit permetre a una empresa, o grup d'empreses, accedir a dades privades per defensar el seu negoci.

Serà una victòria del terrorisme si per lluitar contra seu es restringeixen els nostres drets.