dijous, 12 de maig de 2005

Acte del Cercle Tecnològic de Catalunya

Aquest dimecres al migdia s’ha fet una conferència organitzada pel Cercle Tecnològic de Catalunya a Barcelona Activa amb el títol “Quins efectes té la integració europea en la competitivitat de l’empresa catalana. Com ajuden les noves tecnologies en aquest procés”. L’estrella convidada era Antoni Brufau que finalment no ha vingut, deixant la concurrència una mica decebuda, encara que finalment, la persona que ha vingut en el seu lloc, Rafael Villaseca, conseller delegat de Gas Natural, és qui ha dit les coses més interessants.

Tots els que han parlat han fet, si fa o no fa, la mateixa anàlisi del moment: la situació actual és bona, però hem d’estar preocupats pel futur, ja que des de països com la Xina trobarem una competència ferotge en el terreny dels preus, en sectors com el tèxtil i d’altres, i els països de l’est són molt competitius en el terreny industrial i en sectors de mitjana qualificació, però amb una tendència clara cap a una qualificació més alta i a augmentar la seva competitivitat. Tothom, quan ha parlat, ha dit que les solucions són conegudes: invertir en I+D, millorar l’educació, etc. No arribo a entendre com és que si tothom ho sap, no es faci res!

Rafael Villaseca ha dit alguna cosa que m’ha semblat interessant: hem de posar l’èmfasi en les polítiques que fomentin la competitivitat per davant de les que ho facin amb la cohesió, perquè on ens estem jugant el futur és en la competitivitat. També ha dit que les empreses tecnològiques a Europa són comparables a les dels EUA, però aquí no es dóna la transferència de tecnologia que es dóna als EUA: s’ha de fomentar la demanda de tecnologia. També ha dit que la gran majoria de les inversions fetes a Europa han sigut més aviat defensives, s’