dilluns, 11 d’abril de 2005

Manifest per l'alliberament de la cultura

Cultura:

Conjunt de les coneixences, tradicions i formes de vida materials i espirituals característiques d'un poble, d'una societat o de tota la humanitat.

Diccionari de la llengua catalana – IEC

Conjunt de produccions intel•lectuals, artístiques i utilitàries, amb les quals un poble manifesta la seva mentalitat i manera d’esser

Diccionari Català-Valencià-Balear – Alcover Moll

Manifiesto por la liberación de la cultura

Categories: