divendres, 4 de març de 2005

Taxonomies i etiquetes. Dels arbres a la pila de fulles.

David Weinberger ens continua parlant de classificacions, Taxonomies and Trees, a la introducció del nou número d’Esther Dyson's Release 1.0. Comença fent un paral·lelisme entre la història bíblica de l’arbre del coneixement, i diu que, després de la mossegada, la forma que li hem donat al coneixement és la d’arbre i la seva estructura de branques: els grans conceptes contenen els més petits i aquests en contenen de més petits encara. Durant mil·lenis, hem tingut la idea que l’estructura del coneixement té forma d’arbre, des de l’organització dels departaments fins a la jerarquia de les espècies.

Ara la tardor ha arribat al bosc, gràcies a la revolució digital. Les fulles cauen i els arbres llueixen pelats. Estem descobrint que les jerarquies tradicionals del coneixement, que ens han servit molt bé, són innecessàriament restrictives quan s’ha d’organitzar informació en el món digital. l els principis mateixos de l’organització canvien i s’alliberen de les restriccions del món físic.

I posa tres exemples molt interessants:

  • Al mon físic una fruita solament pot penjar d’una branca. Al món digital els objectes poden ser classificats en dotzenes o fins i tot en centenars de categories diferents d’una manera fàcil.

  • Al món real, moltes persones utilitzen un sol arbre. Al món digital, pot haver-hi un arbre diferent per a cada persona.

  • Al món real, la persona propietària de la informació generalment també té la propietat i el control de l’arbre que organitza la informació. Al món digital, els usuaris poden controlar la organització de la informació que és propietatd’altres.

També diu que les etiquetes s’han convertit en el meme de l’any, o com a mínim, escriuen un altre capítol de la història de les classificacions.

És un article interessant per als interessats en noves formes d’organitzar la informació i el coneixement.

Tenia aquest article escrit, però no el vaig poder publicar, i ara que anava a fer-ho he vist que haurem d’introduir una nova dimensió: l’idioma. Ha començat una conversa interessant, que podeu seguir a Quasi un Bloc: Blocs multillengües, a Jmones: Folksonomies i i18n i a bellodra: Metainformació per descriure la informació. Continuarà…

Categories: