dissabte, 5 de febrer de 2005

Porto Alegre i la Cultura Digital

Com el dissabte passat, un petit resum de l'espai d'en Manel Castells a La Vanguardia, Observatori Global, avui també sobre el Fòrum Social de Porto Alegre:

"De fet, la cultura digital realment existent estava present en tot el fòrum, en tots els àmbits, en totes les expressions, sense que ningú ho hagués programat. No tant en els continguts (encara que un dels debats més seguits va ser el de programari lliure) sinó en la seva pràctica. Per això el fòrum és a la vegada expressió de les cultures marginades i oprimides i plataforma de llançament de les noves tecnologies de llibertat que són ja el mitjà familiar de les noves generacions."

"... l'intent d'instrumentalitzar el moviment social espontani i multiforme que s'expressa en el Fòrum Social és una vana estratègia dels que no han entès encara les noves maneres de transformació social a la nostra societat. Encara que el poder existeix i s'encarna en estats, grans empreses i sistemes mediàtics, d'una manera cada vegada més concentrada, el canvi social no requereix la presa del poder sinó la transformació de les ments. I aquesta estratègia radical, fonamental, es basa en utopies, no en tàctiques. I no és organitzable, sinó autoorganitzable, fent servir, entre d'altres coses, el poder d'Internet i dels mitjans de comunicació alternatius."

Categories: