dijous, 27 de gener de 2005

Evolució de la penetració d'Internet a Catalunya

Via Baquia he començat a llegir l'informe sobre la "Sociedad de la Información en España" que cada any fa Telefònica. No diu res que ningú no sàpiga o intueixi: anem a la cua d'Europa. Estem al lloc15 de 25, donat que amb l'ampliació tres països delsnous ens passen.

Encara que ja sabudes, hi ha algunes dades que també corroboren la pèrdua del tren de la SI per la societat catalana, que s'ha produït als darrers anys, si veiem aquestes dades de la penetració d'Internet, en % d'usuaris respecte la població:

L'únic apartat en el que no anem malament és en el percentatge de penetració de la banda ampla, respecte del total de connexions. Ara bé, si comparéssim l'amplada de banda i el preu, també veurem que no, que si ho comparem tampoc no és banda ampla.

L'informe és llarg i no he tingut temps per llegir-me'l sencer, i vistes aquestes dades, moltes ganes de fer-ho no en tinc.