dimarts, 4 d’octubre de 2005

Yahoo també digitalitzarà llibres

Amb una iniciativa més modesta, o menys agosarada que la de Google Print, però clarament més oberta, Yahoo s’apunta a la digitalització de llibres. Amb l’Internet Archive i altres ONG i empreses han creat l'Open Content Alliance. Per evitar-se problemes amb els drets d’autor solament digitalitzaran llibres que siguin al domini públic o aquells que els propietaris dels drets vulguin.