dimecres, 27 d’abril de 2005

Per què les empreses fan servir programari lliure?

IDC ha fet una enquesta a 625 empreses europees sobre la seva utilització de programari de codi obert, amb resultats molt interessants.

Les empreses adopten el codi obert per la seva qualitat i flexibilitat, en lloc de merament considerar-lo prou bo perquè és barat.

El 25% ha dit que han fet instal•lacions significatives de sistemes operatius de codi obert, com Linux, i més sorprenent, per inesperadament elevat, ha sigut el tant per cent d’empreses enquestades que ha instal•lat bases de dades de codi obert: un 33%.

"Les empreses adopten el codi obert per la seva qualitat i flexibilitat"

Un altre factor destacat per adoptar el programari lliure és la seva facilitat de modificació i adaptació, qualitat menyspreada per les empreses fabricants de programari propietari.

Empreses de programari propietari, com Microsoft argumenten que el desenvolupament de codi obert replica idees existents en lloc d’innovar. Volen presentar el programari de codi obert com una “commodity” de baix preu, amb l’èmfasi posat en l’estandardització. Però l’enquesta troba que les empreses que veuen el programari com el més important per competir -com les telcos, que es recolzen en programari per oferir els seus serveis principals- també tenen l’índex més alt d’adopció del codi obert. Altres indústries amb una adopció elevada del codi obert són els serveis financers.

Ho he llegit a Groklaw i a ITWorldCanada. En aquest enllaç d’IDC es pot comprar l’enquesta pel mòdic preu d’una mica més de 5.000 dòlars!

Categories: