dijous, 21 d’abril de 2005

Del PageRank al PeopleRank

PageRank és el nom que es fa servir per referir-se a l’algoritme de cerca de Google. Al dip de John Battelle un article curt i molt interessant a propòsit del futur de les cerques:

"...Ara canvia gent per pàgines web, i veuràs com la cursa pel nou gran algoritme de cerca té menys a veure amb organitzar contingut html estàtic que amb coordinar les expressions constantment canviants de milions de persones escampades."

"La qüestió és, llavors, si un algorisme de PeopleRank que faci servir com a entrada etiquetes establertes comunitàriament, podria fer a About.com, Gawler Media, i els dips el que Google li va fer a AltaVista, és a dir, proporcionar una experiència superior a l’usuari que, per créixer, solament requereix incrementar l’amplada de banda del servidor."

Fa pensar.